Administració de lloguers
  • Tota la relació amb el llogater té lloc a través de nosaltres.
  • El podem aconsellar i oferir-li una assegurança que cobreixi els sinistres i també les possibles incidències legals (principalment, rebuts impagats) del seu immoble. En cas de contractar-la, ens ocupem de la gestió dels sinistres.
  • Oblidi's d'avaries, reparacions i obres. Ens ocupem dels treballs que són a càrrec de la propietat, encarregant-los a industrials competents i supervisem aquelles reparacions que corresponen al llogater.
  • Apliquem les actualitzacions de renda previstes al contracte i les repercussions d'obres quan així ho permetin les condicions del contracte i la llei vigent.
  • En cas que es produeixi morositat, duem a terme les gestions necessàries i realitzem un seguiment de l'assumpte.
Pl. de l'Àngel nº 4 2-C, 08202 Sabadell (Barcelona)